MIOT 12 - 08.06.2013

Ojciec / sire Matka / dam

SPIRIT z Kouzelneho kopce

US teddy
orange/white

SISI Z Kozho hrdku

US teddy
orange/white
ANTO - US teddy - orange/white
MARCELKA - US teddy - orange/white
PELAGIA - US teddy - orange/white

(0,1) samiec US teddy pomaraczowo-biay ANTO

(1,0) samica US teddy pomaraczowo-biaa MARCELKA(1,0) samica US teddy pomaraczowo-biaa PELAGIA