MIENTUS cavies

MIOT M14 - 22.08.2016

Ojciec / sire Matka / dam

SAUL Iluze

gładkowłosy
creamagouti/cream/white

AŚKA Mientus

english crested
white d.e.
BOREASZ - gładkowłosy - creamagouti/cream
NOTOS - english crested - creamagouti/cream/white
EUROS - gładkowłosy - creamagouti/cream

Boreasz

Notos

Euros