MIOT N13 - 07.10.2014

Ojciec / sire Matka / dam

BOGU Mientus

gadkowosy
white p.e.

GABY pod Stranskou Skalou

gadkowosa
creamagouti/cream
AMELA - gadkowosa- cinnamonagouti
FRANEK - gadkowosy - cinnamonagouti

AmelaFranek