MIENTUS cavies

MIOT N14 - 24.08.2016

Ojciec / sire Matka / dam

SAUL Iluze

gładkowłosy
creamagouti/cream/white

ANIELA Mientus

english crested
white d.e.
SELENE - english crested - creamagouti/cream
EUROS - gładkowłosy - creamagouti/cream

Selene

Euros